Je sportovní lezení bezpečné?

Lezení vždy zahrnuje jistou míru rizika, kterou lze zodpovědným přístupem snížit na přijatelnou mez. Díky zkušenostem a metodickým znalostem jsme schopni na případná rizika poukázat a problémům předcházet.