Instruktor lezení

Stránka je průběžně upravována.

Instruktorů lezení je celá řada…
Záleží na tom, pod kým absolvovali

Instruktoři školení FTVS

 • Instruktor lezení na umělé stěně (Kurz má akreditaci MŠMT ČR)
 • Instruktor lezení na skalách – v přírodních terénech (Kurz má akreditaci MŠMT ČR)

Instruktoři školení ČHS

ČHS je zkratka pro Český horolezecký svaz

Instruktoři ČHS

ČHS má vlastní systém výcviku a vzdělávání instruktorů pro oblast horolezectví. V současnosti ČHS nabízí tyto instruktorské kurzy:

 • Instruktor lezení na umělé stěně (Climbing Wall Instructor) – Kurz má akreditaci MŠMT ČR.
 • Instruktor sportovního lezení (Sport Climbing Instructor – SCI)
 • Instruktor skalního lezení (Rock Climbing Instructor – RCI)
 • Instruktor horolezectví (High Alpine Leader – HAL)

Instruktoři SCI, RCI a HAL

Kurzy jsou zaměřeny na výcvik instruktorů, kteří povedou výcvik na umělých stěnách a zajištěných cestách, ve skalách a v horách, včetně ledovcového lezení a skialpininismu (dle kvalifikace). Kurzy nejsou akreditovány, úkolem instruktorů je školit členy ČHS.


Požadavky na instruktory ČHS

CWI – Climbing Wall Instructor

 • Žadatelé musí být starší 18 let
 • Vylezení cesty na stěně vč. navázání, jištění. Schopnost bezpečného pohybu v lezeckém terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
 • Praktická ukázka navázání, jištění spolulezce, povelových technik, základní horolezecké uzly (např. vůdcovský uzel, osmičkový uzel, poloviční lodní uzel, prusík)
 • Obecné základy první pomoci
 • Morální, fyzické a psychické předpoklady žadatele.
 • Schopnosti učit a předávat praktické a teoretické znalosti a dovednosti.

SCI – Sport Climbing Instructor

 • Instruktor CWI
 • Žadatelé musí být starší 18 let
 • Schopnost bezpečného pohybu ve skalním terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
 • Zvládat bezpečný pohyb jednotlivců a skupin ve skalním terénu
 • Obecné základy první pomoci
 • Morální, fyzické a psychické předpoklady žadatele.
 • Schopnosti učit a předávat praktické a teoretické znalosti a dovednosti.

RCI – Rock Climbing Instructor

 • Instruktor SCI
 • Žadatelé musí být starší 21 let
 • Schopnost bezpečného pohybu ve skalním terénu obtížnosti 5. stupně UIAA
 • Zvládat bezpečný pohyb jednotlivců a skupin ve skalním terénu
 • Obecné základy první pomoci
 • Morální, fyzické a psychické předpoklady žadatele.
 • Schopnosti učit a předávat praktické a teoretické znalosti a dovednosti.

HAL – High Alpine Leader

 • Instruktor RCI
 • Žadatelé musí být starší 23 let
 • Měl by umět u vstupních zkoušek přelézt cestu 5 UIAA po vlastním jištění
 • Schopnost bezpečného pohybu v ledovém a skalním terénu (v zimních podmínkách) obtížnosti 5. stupně UIAA.
 • Schopnost bezpečného pohybu na ledu klasifikace II / 3
 • Schopnosti bezpečného sjíždění černé sjezdovky
 • Schopnost bezpečného sjezdu ve volném terénu
 • Bezpečný pohyb jednotlivců a skupin ve skalním a ledovcovém terénu.
 • Obecné základy první pomoci
 • Morální, fyzické a psychické předpoklady žadatele.
 • Schopnosti učit a předávat praktické a teoretické znalosti a dovednosti.