Lezení v Divoké Šárce

0 out of 5

Kroužek lezení ve skalách navazuje na naše klasické indoorové kroužky a je určen pro děti od 5 do 18 let. Pod dohledem zkušených instruktorů si děti osvojí techniky skalního lezení a užijí zábavu v přírodě a dětském kolektivu.

Kroužek lezení na skalách probíhá vždy v červnu a září. V případě nepříznivého počasí bude lekce lezení přesunuta do prostor Lezecké stěny Ruzyně.

Zapůjčení lezeckého vybavení je v ceně.

Popis

Lezení v Divoké Šárcečerven 2024

Přihláška
 • 4 200 Kč / kurz 6 lekcí
  800 Kč / 1 lekce
 • 2x týdně
  úterý a čtvrtek
 • Divoká Šárka
  Praha

Přihláška

 • Přihláška je platná až po potvrzení e-mailem ze strany sportovního oddílu.
 • Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby sportovního oddílu.
 • Podáním přihlášky dáváte souhlas s pořizováním a se zveřejňováním fotodokumentace, zvukových a obrazových záznamů svých dětí pořízených v průběhu akcí pořádaných sportovní oddílem pro účely prezentace a propagace sportovního oddílu.

Cena a platební podmínky

 • Pokyny k platbě obdržíte mailem po potvrzení přihlášky.
 • Platbu je nutné uhradit převodem na účet sportovního oddílu dle splatnosti uvedené na daňovém dokladu/faktuře.
 • K ceně je třeba uhradit členství ČHS 100 Kč.

Stornovací podmínky

 • Zrušení přihlášky na sportovní akci lze provést pouze prostřednictvím e-mailové komunikace, realizované výhradně z e-mailové adresy rodičů uvedené na přihlášce, na e-mailovou adresu info@horoakademie.cz. V případě e-mailové komunikace je nezbytné potvrzení doručení e-mailu ze strany sportovního oddílu. Za den zrušení přihlášky se považuje den, kdy bude oznámení doručeno sportovnímu oddílu.
 • Dojde-li ke zrušení přihlášky dříve než 30 dní před začátkem sportovní akce, činí stornovací poplatek 25% z celkové ceny.
 • Dojde-li ke zrušení přihlášky v období mezi 30. a 15. dnem před začátkem sportovní akce, činí stornovací poplatek 50% z celkové ceny.
 • Dojde-li ke zrušení přihlášky v období mezi 14. a 1. dnem před začátkem sportovní akce, činí stornovací poplatek 75% z celkové ceny.
 • Pokud účastník na sportovní akci nenastoupí a neprovede zrušení přihlášky, činí stornovací poplatek 100% z celkové ceny.
 • V případě nemoci znemožňující účast dítěte na sportovní akci, nebudou storno poplatky účtovány. Nemoc je třeba doložit lékařským potvrzením.
 • V případě, že přihlášený účastník zruší svoji účast, ale on či jeho rodiče naleznou a doporučí náhradníka, který se přihlásí a uhradí plnou cenu akce, nebudou původně přihlášenému účastníkovi účtovány žádné storno poplatky.
 • Sportovní oddíl uplatňuje stornovací poplatky i v případě odeslání přihlášky bez platby!
 • Pokud dojde ke splnění podmínek pro vrácení prokazatelně zaplacené ceny (resp. její poměrné části), sportovní oddíl ji vrátí převodem zaplacené částky na účet, z nějž byla částka zaplacena, a to do 30ti dnů ode dne, kdy došlo k počátku běhu lhůty pro její vrácení (tj. k doručení písemného zrušení objednávky nebo k potvrzení zrušení přihlášky v případě e-mailové komunikace).

Trénink

 • Děti se musí dostavit vždy nejpozději 15 minut před začátkem.
 • Neúčast dítěte je nutné hlásit předem.
 • Krátkodobé nepřítomnosti nelze nahrazovat.
 • Je nutné dodržovat provozní řád lezecké stěny.