Příměstský lezecký tábor Gutovka

0 out of 5

Příměstský lezecký tábor pro děti od 5 do 14 let se bude konat ve venkovním sportovním areálu Gutovka, a to vždy od pondělí do pátku. Hlavním programem bude lezení na venkovní umělé stěně. Budeme také prohlubovat všeobecnou sportovní průpravu skrze další aktivity jako jsou: mini golf, beach volejbal a lanové centrum. Bude však i prostor na trochu odpočinku a spoustu zábavy s kamarády. V případě velmi teplého počasí je možné využití blízkého venkovního koupaliště Slavia.

Popis

Gutovka 202415.07.2024– 19.07.2024

Přihláška
 • 5 500 Kč / 5 dní
 • pondělí až pátek
 • Sportovní areál Gutovka

Gutovka 202422.07.2024 – 26.07.2024

Přihláška
 • 5 500 Kč / 5 dní
 • pondělí až pátek
 • Sportovní areál Gutovka

Gutovka 202429.07.2024 – 02.08.2024

Přihláška
 • 5 500 Kč / 5 dní
 • pondělí až pátek
 • Sportovní areál Gutovka

Gutovka 202426.08.2024 - 30.08.2024

Přihláška
 • 5 500 Kč /5 dny
 • pondělí až pátek
 • Sportovní areál Gutovka

Přihláška

 • Přihláška je platná až po potvrzení e-mailem ze strany sportovního oddílu.
 • Podáním přihlášky souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro potřeby sportovního oddílu.
 • Podáním přihlášky dáváte souhlas s pořizováním a se zveřejňováním fotodokumentace, zvukových a obrazových záznamů svých dětí pořízených v průběhu akcí pořádaných sportovní oddílem pro účely prezentace a propagace sportovního oddílu.

Cena a platební podmínky

 • Pokyny k platbě obdržíte mailem po potvrzení přihlášky.
 • Platbu je nutné uhradit převodem na účet sportovního oddílu nejpozději 2 týdny před zahájením sportovní akce.
 • V ceně je zahrnut oběd a vstup do celého sportovního areálu.
 • K ceně je třeba uhradit členství ČHS 100 Kč.

Stornovací podmínky

 • Zruší-li zákonní zástupci dítěte jeho účast v době kratší než 30 dní před plánovaným termínem akce, uplatňuje sportovní oddíl stornovací poplatky v návaznosti na termín nahlášení neúčasti podle počtu dnů před plánovaným začátkem akce:
  – 29. až 14. den, vrací částku sníženou o 25 %,
  – 13. až 5. den, vrací částku sníženou o 50 %,
  – v době kratší než 5 dní představuje storno poplatek 100 % částky.
 • Sportovní oddíl uplatňuje stornovací poplatky i v případě odeslání přihlášky bez platby!
 • Pokud se dítě nebude moci akce zúčastnit ze zdravotních důvodů či karantény, vrací sportovní oddíl všechny peníze. Podmínkou je potvrzení od lékaře a také neprodlené oznámení neúčasti.

Trénink

 • Děti se musí dostavit vždy nejpozději 15 minut před začátkem.
 • Neúčast dítěte je nutné hlásit předem.
 • Krátkodobé nepřítomnosti nelze nahrazovat.
 • Je nutné dodržovat provozní řád lezecké stěny.